Als leren niet vanzelf gaat…

Soms lukt het gewoon niet op school. Hoe goed uw kind zijn of haar best ook doet: de resultaten blijven achter en het plezier wordt steeds minder. Dat is vervelend, voor uw kind en u.

Zo’n situatie kan allerlei oorzaken hebben, maar in veel gevallen blijkt het te gaan om leer- of ontwikkelingsproblemen waar iets aan te doen is. Een goede manier om daar achter te komen én aan het probleem te werken, is remedial teaching.