Aanmelding

Kennismakingsgesprek:  Na de eerste aanmelding van een leerling voor remedial teaching volgt een eerste gesprek met de ouders en de leerling. In dat gesprek probeer ik de hulpvraag duidelijk te krijgen, en geef ik mijn mogelijkheden aan.

Informatie verzamelen: Wanneer besloten wordt tot een definitieve aanmelding, verzamel ik alle informatie die al over de leerling aanwezig is bij ouders en school, vastgelegd in toetsresultaten, rapporten en evt. pedagogische- of dyslexieonderzoeken. Op basis hiervan ga ik 1 á 2 keer met de leerling aan de slag. Ik doe evt. aanvullende onderzoeken, en testjes om erachter te komen op welke manier uw kind het beste leert.

Handelingsplan/stappenplan: Op basis van al deze gegevens maak ik een handelingsplan. Hierin staan de opgestelde doelen en hoe we die willen gaan bereiken. Er wordt gewerkt in blokjes van 10 bijeenkomsten. Na elk blok is er een evaluatiegesprek.

Evaluatiegesprek: Na 10 bijeenkomsten volgt een gesprek met ouders waarin wordt besproken wat de vorderingen zijn. Mocht verdere begeleiding wenselijk zijn dan bespreken we ook waar we de komende 10 bijeenkomsten aan gaan werken en stellen we nieuwe doelen op.

Verslaglegging: Ik hou in een schrift/map bij wat er tijdens de bijeenkomst gedaan is en hoe dit ging. Zo heeft u ook tijdens de sessie een duidelijk beeld van de vorderingen van uw kind.